Shri Ajaybhai Patel,Chairman of GSC bank & ADC bank Awarded Sahakarita Gaurav Sanman by Sahakar Bharti ,Gujarat Pradesh.