Honourable Chairman Shri Ajaybhai Patel awardedin Sahakar Bharti 5th National Conference – 20th November 2015