Photo Gallery - Shri Ajaybhai Patel, Chairman of GSC bank & ADC bank awarded Sahakarita Gaurav Sanman by Sahakar Bharti, Gujarat Pradesh.